Ms Khathutshelo Mavhungu

Tel: (012) 334 0575

Fax: (012) 334 4888

Postal address: Private Bag X804, Pretoria, 0001

E-mail: Khathutshelom@cogta.gov.za